Ledighetsansökan - Starta eget

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten söker du ledighet för att starta eget.

Information om starta eget företag
Enligt "Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet" är denna typ av ledighet begränsad till att gälla i högst sex månader. Skellefteå kommun har dock valt att vara mer frikostig genom att ge dig möjlighet till ledighet ända upp till 24 månader.

Din chef ska fatta beslut om tjänstledighet för att starta eget. Alla beslut ska vidare till personalnämnden. Vid ett positivt beslut, kommer ärendet också skickas till Lönecenter.

 

Vill du ansöka om annan form av ledighet använder du den här tjänsten istället: Lämna in ledighetsansökan eller ändra sysselsättningsgrad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är anställd av Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa