Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten används även för registrering av verksamheter som tillverkar eller importerar material för kontakt med livsmedel (FCM).

Starta din verksamhet direkt när du anmäler via e-tjänsten

Befintliga företag som tillverkar eller importerar material för kontakt med livsmedel (Food Contact Material, FCM) ska registrera sig senast den 1 juli 2024.

Verksamheten får starta när din anmälan är klar här i e-tjänsten.
När du företräder ditt företag så kan du använda din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Uppgifter som du lämnar i anmälan

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift

Avgift för handläggning av registrering och riskklassning är 2 138 kronor enligt Taxa för Skellefteå kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsföretagare

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.

Samlad information om livsmedelsverksamhet finns på Livsmedelsverkets webbplats: Starta och utveckla företag

FCM-företagare

Senast den 1 juli 2024 ska befintliga företag som tillverkar, förädlar eller importerar material för kontakt med livsmedel (FCM) registrera sig hos kontrollmyndigheten, som är kommunen. Efter detta datum registrerar sig FCM-företag när de startar. E-tjänsten för livsmedelsverksamhet används eftersom dessa företag betraktas som livsmedelsverksamheter i lagens mening.

Efter registreringen

En handläggare kommer att ta kontakt med dig för att boka in ett första besök efter att du har startat.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mer information

För mer information eller frågor kontakta handläggarna på tillståndsenheten via Skellefteå kommuns kundtjänst. 
kundtjanst@skelleftea.se 
0910-73 50 00

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa