Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt fasta boende inte ska nyttjas under en period kan du ansöka om uppehåll av hämtning av av hushållsavfall.

  • Ansökan ska vara inskickad minst en månad i förväg.
  • Uppehållet måste gälla i minst fyra månader och upp till ett år.
  • Ansökan kostar 75 kr som läggs på din nästa renhållningsfaktura.

En grundavgift kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande taxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.

Läs mer om villkor för medgivande, avfallshämtning och taxa.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

This form is only avilable in swedish. If you need assistance translating this form to english, please call customer service 0910-73 50 00 and dial 3.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa