Anmäla oljeavskiljare (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja behöver ofta en oljeavskiljare eller annan reningsanläggning. Exempel på verksamheter som riskerar att släppa ut olja är fordonstvättar, tankstationer, verkstäder, garage, parkeringshus, maskinhallar, bilparkeringar mm. Gentemot huvudmannen (Samhällsbyggnadsnämnden) är fastighetsägaren ansvarig för utsläpp från fastigheten till spillvatten- respektive dagvattennätet.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00, knappval 3

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa