Planbesked - begäran om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen har planmonopol vilket betyder att det är kommunen som bestämmer hur marken inom kommunen ska användas och bebyggas. Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har du två möjligheter. Du kan välja mellan att göra en detaljplaneansökan eller begäran om ett planbesked. Här kan du göra en begäran om planbesked.

Ett planbesked behövs när till exempel en markägare eller exploatör vill utföra åtgärder på en fastighet som strider mot gällande detaljplan. Inom fyra månader efter att Bygg- och miljönämnden har mottagit en komplett begäran om planbesked ska ett beslut om planbesked meddelas. Beslutet tas av Bygg- och miljönämnden.

Beskedet är inte är bindande och kan inte överklagas. Beskedet ska inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. 

Genom planbeskedet kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. I ett planbesked tar kommunen ställning till om åtgärden som begäran gäller är lämplig att genomföra utifrån förutsättningarna på platsen, det enskilda och allmänna intresset för åtgärden, och översiktsplanen.

Avgifter

Det är viktigt att känna till att du måste betala en avgift för att begäran om planbesked, oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked.  Läs mer om avgifter här (länk, öppnas i ny flik).

Begäran kan skickas in av dig som fastighetsägare eller ombud

Fullmakt

Om du gör en ansökan som ombud, det vill säga om du företräder någon annan, behöver du en fullmakt som visar att det är okej att du gör ansökan.

Medgivande

Om du gör en ansökan som berör både den fastighet du företräder (genom att äga eller vara ombud för) och andras fastigheter behövs ett medgivande från berörda fastighetsägare som visar att det är okej att en ansökan skickas in.

Mer information

Om du vill ansöka om detaljplan använder du e-tjänsten Detaljplan - ansökan

Läs mer om detaljplaneansökningar och planbesked här (länk, öppnas i ny flik).

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa