Söka förening

LÄS MER

Du kan söka på föreningens namn, aktivitet, geografiskt område eller kategori.

I föreningsregistret hittar du:

  • idrottsföreningar och övriga ungdomsföreningar 

  • kulturföreningar

  • bönhus, folkets hus och samlingslokaler

  • fiske- och jakt/viltvårdsföreningar

  • religiösa föreningar

  • funktionsnedsättningsföreningar 

  • pensionärsföreningar

  • invandrar- och integrationsföreningar

  • sociala föreningar

  • nationell minioritet

Även andra intresseområden finns representerade.