Ansöka om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunen. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med. Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer.  

En ansökan om riksfärdtjänst måste göras inför varje enskild resa i regel minst 4 veckor innan resan ska genomföras. Inför jul och nyår ska ansökan vara inkommen 6 veckor innan, eftersom handläggningstiden kan vara längre då. 

Vem kan göra ansökan via e-tjänsten?

Ansökan kan göras av personen den avser, vårdnadshavare, företrädare eller anhörig. Boendepersonal kan inte göra en ansökan åt en brukare. Personen som ansöker måste vara folkbokförd i Skellefteå kommun.

Om du fyller i en ansökan åt en annan person är det viktigt att du använder ditt eget BankID. Återkopplingen sker digitalt till dig som hjälpt till med ansökan. 

Intyg

Ett intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är inte obligatoriskt för att skicka in ansökan, men kan komma att behövas för att den ska kunna handläggas.  

Intyg är du själv ansvarig för att införskaffa. 

Läs mer om riksfärdtjänst här (öppnas i nytt fönster).

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Support- och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den som fyller i ansökan måste vara myndig
  • Den som ansökan avser måste vara folkbokförd i Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa