Ansöka om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga evenemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten. 

I vissa fall behöver du söka tillstånd innan du hanterar gasol vid tillfälliga publika evenemang. Det gäller om en eller båda punkterna är uppfyllda:

 • Du hanterar gasol i ett serveringstält eller liknande där kunderna vistas i tältet, och där tältet inte klassas som öppet.  
  (Tält som har högst två täckta sidoväggar klassas vanligtvis som "öppet") 
 • Du hanterar mer än 60 liter gasol på evenemangsplatsen samtidigt (t.e.x mer än två stycken P11-flaskor).

Hantering av större mängder

Om du ska hantera gasol på på något av följande sätt ska du istället ansöka i e-tjänsten "Ansöka om tillstånd till hantering av brandfarlig vara":

 • Du hanterar mer än 120 liter gasol (t.ex. fler än fyra P11:or).
 • Du hanterar gasolflaskor som är större än storlek P11.
 • Du hanterar gasol inomhus i en byggnad. 
 • Din hantering klassas inte som ett tillfälligt evenemang.

När du inte behöver tillstånd

Du behöver inte söka tillstånd om följande stämmer:

 • Du hanterar mindre än 60 liter gasol samtidigt, och säljer endast mat i form av "kioskförsäljning". Men det menar vi till exempel ett tält där maten lagas i tälten och där kunderna köper sin mat, vanligtvis över disk, och går därifrån. Utgångspunkten är att kunderna inte går in i tältet där gasolen hanteras. Alternativt hanterar du mindre än 60 liter gasol i tält med matgäster, där tältet är att betrakta som ”öppet”, det vill säga att det har högst två täckta väggar.
 • Du hanterar din gasol i en snabbmatsbil, så kallad food truck, då det är ett fordon som omfattas av transportstyrelsens regler genom fordonslagen.

Även om du inte behöver söka tillstånd måste hanteringen alltid ske enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Tillståndet gäller i hela Västerbotten

Om du söker och får tillstånd gäller det i hela Västerbotten för upp till två veckor per tillfälle. Inför varje nytt tillfälle behöver du meddela räddningstjänsten i aktuell kommun om när och var du ska hantera gasol. På Skellefteå kommuns webb hittar du 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa