Ansökan om tillstånd för blomlådor på lokalgata (e-blankett)

LÄS MER

För att få ställa ut blomlådor krävs ett godkänt tillstånd av kommunen. Läs mer om tillstånd för blomlåda på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik)

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31 maj för att tillstånd ska kunna utfärdas innevarande år. 

Grannemedgivande

Grannemedgivande krävs av boende vars infarter är i direkt anslutning till placeringen av blomlådorna. Ansökan ska innehålla alla grannemedgivanden som krävs. Namnteckning på alla närliggande grannar skrivs ner på denna blankett (pdf, öppnas i ny flik)  som bifogas som fil eller som bild till din ansökan. Om du inte har några närliggande grannar kan du ange det i e-tjänsten och behöver då inte bifoga något medgivande. 

 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ifylld blankett för grannemedgivande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa