Anmäla anmälningspliktig verksamhet som omfattas av hälsoskyddstillsyn (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du anmäla verksamheter som omfattas av bygg- och miljönämndens hälsoskyddstillsyn. 

Det gäller:

  • Lokaler med hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg (t.ex. akupunktur, piercing, tatuering och fotvård)
  • Badanläggning för allmänheten, eller bad med många nyttjare (t.ex. bassängbad, badtunna m.m.)
  • Förskola och skola (all form av undervisning och undervisningslokaler)
  • Solarier

När du anmäler ny verksamhet eller ändrar uppgifter om befintlig verksamhet behöver du bifoga en skalenlig ritning (planlösning) med fast inredning och takhöjd samt en beskrivning av ventilationens luftflöden i lokalen. 

På Skellefteå kommuns webbplats finns mer information om hälsoskyddstillsyn (länken öppnas i ny flik). 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa