Ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som behöver ha ett tillfälligt boende närmare skolan (så kallad inackordering) på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokföringsadress och skolan. 

Eleven ska vara folkbokförd i Skellefteå kommun läsa en gymnasial utbildning på en kommunal skola.
Elever som går på fristående gymnasieskola söker sitt inackorderingstillägg direkt hos CSN. Följ länken för att komma dit: CSN.

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllda för att eleven ska beviljas inackorderingstillägg:

  1. Det är minst 38 kilometer mellan skolan och folkbokföringsadressen
  2. Restid mellan skolan och folkbokföringsadressen är minst två timmar enkel väg. 

Ansökningar om inackorderingstillägg börjar handläggas i samband med skolstarten. Du kan tidigast söka från 1 april för kommande läsår. 
Mer information om inackorderingstillägg finns på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Registrera konto hos Nordea

För att få utbetalning för inackorderingstillägg behöver du registrera ditt bankkonto hos Nordea. Du behöver göra det även om du redan har ett konto hos Nordea. Om du inte anmäler konto hos Nordea kommer utbetalningen att ska via utbetalningsavi. 
Tänk på att det ska vara samma person och konto som får studiebidraget från CSN.
Ange  64 16 96 som arbetsgivarnummer när du registrerar kontot.

Länk till Nordeas webbplats 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska skickas in av vårdnadshavare, god man eller myndig elev
  • Ansökan ska signeras med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa