Ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som behöver ha ett tillfälligt boende närmare skolan (så kallad inackordering) på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokföringsadress och skolan. 

Eleven ska vara folkbokförd i Skellefteå kommun eller Norsjö kommun och läsa gymnasiet på en kommunal skola alternativt läsa gymnasial nivå på VUX i Skellefteå kommun. Elever som går på fristående gymnasieskola kan inte söka inackorderingstillägg. 

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllda för att eleven ska få inackorderingstillägg:

  1. Det är minst 38 kilometer mellan skolan och folkbokföringsadressen
  2. Det är lång restid mellan skolan och folkbokföringsadressen vilket innebär en restid på minst två timmar och 45 minuter inklusive gångtid och väntetid. 

Ansökningar om inackorderingstillägg börjar handläggas i samband med skolstarten. Mer information om inackorderingstillägg finns på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Registrera konto hos Nordea

För att få utbetalning för inackorderingstillägg behöver du registrera ditt bankkonto hos Nordea. Du behöver göra det även om du redan har ett konto hos Nordea. Registrera gärna ditt konto i samband med ansökan. Då kan vi betala ut ersättningen till dig snabbare. Ange  64 16 96 som arbetsgivarnummer när du registrerar kontot.

Länk till Nordeas webbplats 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska skickas in av vårdnadshavare, god man eller myndig elev
  • Ansökan ska signeras med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa