Begära yttrande eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen

LÄS MER

Den här tjänsten kan du använda för att begära skriftliga yttranden eller handlingar från Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Skellefteå kommun. 

Som privatperson kan du begära ut handlingar som handlar om dig, och som vårdnadshavare kan du begära ut handlingar som handlar om ditt minderåriga barn.

Om du gör begäran i din yrkesroll behöver du hänvisa till rätt lagrum. Du kan antingen göra det i fritext eller genom att bifoga ett dokument som anger rätt lagrum. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa