Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal som får årligt bidrag från Skellefteå kommun (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan föreningar ansöka om att deras lokal ska bli en godkänd allmän samlingslokal. Om ansökan blir godkänd får föreningen ett årligt bidrag från Skellefteå kommun. 

För att få ett årligt bidrag ska föreningen kunna redovisa minst 45 nyttjandetillfällen i lokalen per år där minst tre personer deltar per gång. Ett nyttjandetillfälle kan till exempel vara ett möte, en studiestund, en kyrklig sammankomst, en kulturell verksamhet, idrott, dans, fest eller liknande. Varje tillfälle ska vara minst en timme. Lokalen ska även uppfylla fastställda krav (fritidsnämndens normer) för att definieras som allmän samlingslokal. Lokalen ska ha ett kök. Avståndet till närmaste samlingslokal ska vara minst 7 kilometer. Läs mer i fritidsnämndens bidragsnormer
Fritidsnämndens bidragsnormer - Skellefteå kommun (skelleftea.se).

Föreningen ska bifoga ett följebrev till ansökan, senaste årsmötesprotokoll, balansrapport, resultatrapport och stadgar.

Bönhusförening som ansöker ska ombildas till en bönhus- och byaförening eller en byaförening med uppgift att tillhandahålla en allmän samlingslokal. Alternativt ändra i föreningens stadgar så att det tydligt står att lokalen är uthyrningsbar, öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning. 

Du kan också använda e-tjänsten om du vill slå ihop två samlingslokaler till en, eller ändra registreringen från bönhus till allmän samlingslokal. 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är representant för föreningen och kan signera ansökan med e-legitimation, till exempel BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa