Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal som får årligt bidrag från Skellefteå kommun (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan föreningar ansöka om att deras lokal ska bli en godkänd allmän samlingslokal. Om ansökan blir godkänd får föreningen ett årligt bidrag från Skellefteå kommun. 

För att få ett årligt bidrag ska föreningen kunna redovisa minst 45 nyttjandetillfällen i lokalen per år där minst tre personer deltar per gång. Ett nyttjandetillfälle kan till exempel vara ett möte, en studiestund, en kyrklig sammankomst, en kulturell verksamhet, idrott, dans, fest eller liknande. 

Du kan också använda e-tjänsten om du vill slå ihop två samlingslokaler till en, eller ändra registreringen från bönhus till allmän samlingslokal. 

Skellefteå kommuns webbplats (länk) finns information om olika typer av föreningsbidrag och hur föreningen söker dem. 

Det här är en e-blankett 

Det här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är representant för föreningen och kan signera ansökan med e-legitimation, till exempel BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa