Ansökan om tillstånd för åtgärd eller verksamhet inom vattenskyddsområde (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten söker du tillstånd och anmäler åtgärder inom vattenskyddsområde.

Du kan till exempel vara fastighetsägare eller entreprenör och vilja göra något av följande:

  • Schakta för byggnader eller infrastruktur
  • Lagra och hantera petroleumprodukter eller kemikalier
  • Lägga upp massor eller avfall
  • Markbereda eller skogsgödsla efter en avverkning
  • Sprida bekämpningsmedel på jordbruksmark
  • Anlägga en jord eller bergvärmeanläggning
  • Anlägga en dricksvattentäkt
  • Bygga en väg

En del vattenskyddsområden är moderna medan andra härstammar från 1970-talet. Vad som är tillstånds- och anmälningspliktigt kan därför variera mellan olika områdena. Det kan också vara olika myndighet som ska hantera ärendena, ibland är det kommunen och ibland Länsstyrelsen.

Kontakta oss gärna innan du skickar in ditt ärende

Vilka åtgärder som är tillstånds- och anmälningspliktiga varierar mellan olika vattenskyddsområden. Det kan också vara olika myndigheter som ska hantera ärendena. Ibland är det kommunen och ibland Länsstyrelsen.

Kontakta gärna Samhällsbyggnad miljö innan du lämnar in din ansökan eller anmälan och berätta inom vilken vattenskyddsområde du vill göra åtgärder. Då kan vi berätta om det är Skellefteå kommun eller Länsstyrelsen som ska hantera din ansökan/anmälan. Kontakta oss via Kundtjänst i Skellefteå kommun, telefonnummer 0910-73 50 00 (knappval 3).

Avgift för att utfärda tillstånd

Vi tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Mer information om våra avgifter finns i dokumentet Miljöbalken Taxebilaga 1.pdf (skelleftea.se) sida nio (Ärenden enligt 7 och 12 kapitlet i Miljöbalken).

På Skellefteå kommuns webbplats finns mer information om vattenskyddsområden. Länken öppnas i nytt fönster.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa