Anmäla påträffad förorening (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla en påträffad förorening till bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun. Det kan handla om en förorening som påträffats vid grävning/schaktning eller annat arbete på en fastighet. Det kan också vara en förorening som du upptäckt men som du inte personligen har koppling till. 

När du använder tjänsten får du berätta vem du är, vilken fastighet det gäller och vad du har upptäckt.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa