Registrera och anmäla dricksvattenanläggning (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här tjänsten för att registrera och anmäla en större dricksvattenanläggning hos bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun. 

Information om dricksvattenanläggningar och vattentäkter finns på Skellefteå kommuns webbplats (länk)

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är behörig företrädare för dricksvattenanläggningen
  • Du har e-legitimation, till exempel mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa