Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du enskilt avlopp kan du i vissa fall få förlängt intervall för slamtömning.  

Du kan få förlängt tömningsintervall för din slamavskiljare under förutsättning att

  • det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön,
  • att din avloppsanläggning har tillstånd enligt miljöbalken,
  • och att slamavskiljaren har en våtvolym om minst 2 kubikmeter med efterföljande rening (våtvolymen är den maximala lagringsvolymen för slam och vatten i slamavskiljaren)

För åretrunthus kan intervallet förlängas till vart annat år. För fritidshus kan intervallet förlängas till vart fjärde år. Bygg- och miljönämnden kommer även göra en bedömning utifrån anläggningens belastning och funktion för att du ska få dispens från ordinarie intervall.

Läs mer om undantag för slamtömning på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Från och med år 2024 tillämpas timavgift i enlighet med gällande taxa för ansökan om förlängt slamtömningsintervall.  
Avgift tas ut för en timmes handläggningstid. Avgiften faktureras i efterhand.  
För 2024 är timtaxan 1386 kr. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa