Ansöka om skolskjuts, Skolskjutsportalen

LÄS MER

I skolskjutsportalen kan du

  • ansöka om skolskjuts
  • hitta information om ditt barns skolskjuts

Mer information om skolskjuts finns på Skellefteå kommuns webbsida
Skolskjuts i grundskolan

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler