Detaljplan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen har planmonopol vilket betyder att det är kommunen som bestämmer hur marken inom kommunen ska användas och bebyggas. Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har du två möjligheter. Du kan välja mellan att göra en detaljplaneansökan eller begäran om ett planbesked. Här kan du göra en detaljplaneansökan.

En detaljplaneansökan är en möjlighet som Skellefteå kommun har tagit fram. Här kan du som sökande ansöka om detaljplan, där kommunen preliminärt meddelar om ärendet kan lyftas till Bygg- och miljönämnden för beslut om framtida planuppdrag. Ifall kommunen preliminärt bedömer att ärendet inte ska lyftas i Bygg- och miljönämnden, kan du trots detta kräva att nämnden fattar ett beslut om ditt ärende.

En detaljplaneansökan är en frivillig möjlighet som Skellefteå kommun erbjuder och därmed ett kostnadsfritt alternativ. Det finns inga tidsbegränsningar i kommunens hantering av en detaljplaneansökan utöver det som nämns i lagstiftningen om skyndsam och kostnadseffektiv handläggning.

Avgifter

Om ett planarbete påbörjas tillkommer kostnader för framtagandet av detaljplanen. Kostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal. Kostnaden för planarbete varierar beroende på uppdragets omfattning och utgår från gällande taxa. Läs om taxan här (länk, öppnas i ny flik).

Ansökan kan skickas in av dig som fastighetsägare eller ombud

Fullmakt

Om du gör en ansökan som ombud, det vill säga om du företräder någon annan, behöver du en fullmakt som visar att det är okej att du gör ansökan.

Medgivande

Om du gör en ansökan som berör både den fastighet du företräder (genom att äga eller vara ombud för) och andras fastigheter behövs ett medgivande från berörda fastighetsägare som visar att det är okej att en ansökan skickas in.

Mer information

Om du vill göra begäran om planbesked använder du e-tjänsten "Planbesked - Begäran om"

Läs mer om detaljplaneansökningar och planbesked här (länk, öppnas i ny flik).

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa