Köldmedieanläggning - anmälan installation, skrotning, konvertering eller ändring av uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du installerar en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer köldmedium ska detta anmälas till kommunen. Om du skrotar en anläggning som innehållit 14 ton CO2e eller mer köldmedier ska en avanmälan av detta göras till kommunen senast 31 mars året efter. 

Vid nyinstallation och ombyggnad ska köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Tänk på att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.

 I denna e-tjänst kan du:

  • Anmäla ny köldmedieanläggning
  • Anmäla skrotning av köldedieanläggning
  • Anmäla konvertering av utrustning med 14 ton CO2e eller mer
  • Uppdatera kontaktuppgifter till person med ansvar för köldmedieanläggningen
  • Uppdatera faktureringsadress

För handläggning av anmälan om nyinstallation för utrustning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton CO2e eller mer tas en handläggningsavgift motsvarande 2 timmar.

Läs mer om F-gasförordningen på kommunens webbsida (öppnas i ny flik).

Om du redan har gjort en anmälan för tidigare året ska du skicka in en kontrollraport istället. Klicka här för att skicka in en sådan via e-tjänst (öppnas i ny flik).

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa