Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt fritidshus inte kommer att nyttjas under en eller flera säsonger kan du ansöka om uppehåll av sophämtning och slamtömning.

  • Ansökan ska vara inskickad senast 15 april för att du ska kunna få uppehåll samma år,
  • Vid uppehåll befrias du från tömnings- och behandlingsavgiften för dessa tjänster,
  • Du kan välja att söka uppehåll för ett, två eller tre år.

En grundavgift kommer även fortsättningsvis att tas ut enligt gällande taxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.

Läs mer om villkor för medgivande, avfallshämtning och taxa.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

This form is only avilable in swedish. If you need assistance translating this form to english, please call customer service 0910-73 50 00 and dial 3.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa