Ansöka om tillstånd för nedgrävning av häst (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Skellefteå kommun för att gräva ner en död häst. 

När du skickar in ditt ärende får du markera på en karta ditt förslag på nedgrävningsplats. Det är viktigt att du väljer en lämplig plats som inte påverkar människors hälsa, vattnet eller miljön. 

  • Hästen ska grävas ner på ett sådant djup att djur inte kan gräva upp den.
  • Avståndet från gravens botten till högsta grundvattennivå bör överstiga en meter.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Det ska helst finnas minst en meter matjord mellan berggrund och gravens botten samt en meter ovanför djurkroppen.

Mer information finns på Skellefteå kommuns webbplats.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa