Eldstad - Lämna medgivande till digitala utskick från sotningsdistriktet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst kan du:

  • Lämna medgivande för att ta emot digitala utskick i samband med sotning och brandskyddskontroll

  • Lämna medgivande för att ta emot sms-påminnelse inför besök

  • Lämna information eller ställa fråga till sotare

Du kan läsa mer om sotning och brandskyddskontroll på Skellefteå kommuns hemsida 
Om sotning och brandskyddskontroll

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa