Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

LÄS MER

Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

För att kommunen ska kunna handlägga din ansökan så behöver den vara komplett. En komplett ansökan via e-tjänsten innefattar följande handlingar:

  • Ägarmedgivande från samtliga fastighetsägare och eventuella nyttjanderättsinnehavare
  • Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig

Fastighetsägarens medgivande:
För att kunna beviljas bidrag ska samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare ge sitt medgivande till att du får utföra de åtgärder du önskar utföra. Fastighetsägare ger sitt medgivande genom att skriva under en medgivandeblankett som du sedan bifogar i e-tjänsten. Klicka här för att komma till medgivandeblanketten (öppnas i ny flik).

Intyg från sakkunnig:
Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan medicinsk sakkunnig som styrker behovet av anpassning. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter kontaktas via kommunens kundtjänst på telefon: 0910-73 50 00.

Offert/kostnadsberäkning:
I undantagsfall kan du behöva skicka in en offert/kostnadsberäkning för de åtgärder du önskar genomföra. Om kommunen behöver en offert/kostnadsberäkning så kontaktar vi dig, detta behövs endast till större åtgärder som t.ex. ombyggnationer, tillbyggnader.

Ladda ner en pappersblankett
Om du istället vill fylla i en blankett, kan du ladda ner den här och fylla i för hand. Posta blanketten sedan till Skellefteå kommun eller lämna den till kundtjänst. Blankett


Exempel på vanliga anpassningar

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ersätta ett badkar med en dusch, installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda en dörröppning, installera automatiska dörröppnare och specialhissar.  Vad du kan söka bidrag för beror på vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din vardag.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig
  • Skriftligt medgivande från fastighetsägaren
  • Du väljer själv om du vill logga in med e-legitimation eller inte

Fråga om inloggning

Logga in med BankID eller Freja eID+

Om du loggar in med BankID eller Freja eID+ kan du följa ärendet på Mina Sidor. Tänk på att det är den som loggar in som ser ärendet på Mina sidor. Om du fyller i ärendet för annan persons räkning kommer hen inte att kunna se ärendet på Mina sidor.

Utan inloggning

Om du väljer att inte logga in kan du fortfarande skicka in ditt ärende men du måste ange dina uppgifter manuellt och handläggaren kontaktar dig via telefon eller e-post.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa