Begära arbetsgivarintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du eller har du haft Skellefteå kommun som arbetsgivare och behöver arbetsgivarintyg? Då kan du begära ut digitala intyg via denna e-tjänst. Intyget skapas digitalt och kommer att finnas tillgängligt på www.arbetsgivarintyg.nu när begäran är behandlad.

Du kan begära arbetsgivarintyg för max ett år. Skicka in flera ansökningar om du behöver intyg för mer än ett år. Ange hela månader i från- och till-datum. Om anställningen exempelvis började 28 januari 2018 anger du från-datumet 2018-01-01.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa