Lämna in reseräkning som förtroendevald (uppdrag utanför kommunen under 2022)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som är förtroendevald lämna in reseräkningar som gäller uppdrag utanför kommungränsen till andra delar av Sverige eller andra länder. Observera att denna tjänst endast avser resor under 2022.

Hur fungerar e-tjänsten?

I e-tjänsten anger du vem du är, vilket uppdrag det gäller och vilken nämnd/bolagsstyrelse/projekt/stiftelse som ska betala. När du har skickat in din reseräkning skickas den automatiskt vidare till personen som ska attestera ärendet innan Lönecenter kan betala ut ersättningen till dig.

Du kan begära ersättning för flera tillfällen i samma reseräkning om uppdragen ska betalas av samma nämnd/bolagsstyrelse/projekt/stiftelse. 

När betalas ersättningen ut?

Reseräkningen ska vara attesterad senast den tionde varje månad för att Lönecenter ska hinna betala ut på nästkommande månads utbetalning.

Vill du bifoga kvitton?

Använd gärna e-tjänsten i en mobiltelefon eller surfplatta om du ska söka ersättning för till exempel en biljett eller liknande. Då kan du fota och lägga in kvittot på ett enkelt sätt i e-tjänsten. Glöm inte att spara kvitton tills du har fått utbetalningen.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är förtroendevald
  • Du har e-legitimation
  • Gällande kvitton: Om du söker ersättning för egna utlägg kan kvitton bifogas i e-tjänsten. Du kan både bifoga filer och foton av kvitton.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa