Kontakta familjerätten

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du få hjälp med att

  • Skriva avtal för Vårdnad/Boende/Umgänge
  • Lämna intresseanmälan om samarbetssamtal
  • Begära informationssamtal inför stämning i domstol
  • Enskilt råd och stöd

Om ni som föräldrar är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge och gärna vill ha ett juridiskt bindande avtal, finns möjligheten att upprätta ett sådant genom familjerätten. Avtalen skrivs av handläggare på familjerätten.

Avtalet har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut och ska godkännas av socialnämnden.

På familjerätten erbjuder vi även samarbetssamtal med målet att föräldrar ska komma överens om en lösning angående vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan även gälla barnets försörjning, föräldrarnas kommunikation eller andra viktiga frågor.

Mer information på skelleftea.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa