Lämna brandskyddsredogörelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Redogörelsen används bland annat vid räddningstjänstens tillsynsplanering.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in redogörelsen. För att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden rapportera till ägaren.

I Skellefteå kommun gäller inlämning av redogörelsen vart tredje år.

Inlämning senast 2011-01-01 och därefter minst vart tredje år 
Tillfälliga boenden (hotell, förläggningar och liknande), vårdanläggningar (sjukhus, äldreboenden, gruppbostäder) och riskanläggningar (t.ex. parkeringshus i källare)

Inlämning senast 2012-01-01 och därefter minst vart tredje år 
Skolor och industrier

Inlämning senast 2013-01-01 och därefter minst vart tredje år 
Samlingslokaler och kulturbyggnader

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Har du fått användarnamn och lösenord? Då krävs inte e-legitimation.
  • Logga in före du startar e-tjänsten för att hoppa över e-legitimation (observera att inloggningsuppgifter från tidigare redogörelser inte är giltiga):

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa