Anmälan om cistern som ska tas ur bruk (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Cisterner med anslutna rör- och slangledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor. Verksamhetsutövaren ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas. När en cistern ska tas bort eller inte användas mer ska bygg- och miljönämnden informeras. Det kan göras via denna e-blankett.

Tänk på följande när en cistern ska tas ur bruk:
• Den ska tömmas och rengöras
• Kontrollera att den inte har läckt och förorenat mark eller byggnad
• Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas
• Oljeavfall och nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och ska lämnas in till en återvinningscentral.

Kopia på intyg om rengöring och plombering eller skrotning av cisternen kan lämnas av behörig firma i de fall där sådan anlitats.

Läs mer på

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00, knappval 3

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du ska vara fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa