Lämna medgivande för frivilliga, slumpvisa drogtester i gymnasieskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten tackar du ja eller nej till elevmedverkan i de slumpvisa drogtester . Testerna genomförs på Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet, Kanalskolan och Naturbruksgymnasiet.

Du använder denna e-tjänst för att svara ja eller nej till medverkan. 

Drogtesterna genomförs för att aktivt, i ett förebyggande arbete, förhindra att droger förekommer bland elever.

Som vårdnadshavare hämtas dina barn automatiskt från Skatteverket. Som god man/förmyndare/ställföreträdare skriver du in personnummer på den elev det gäller. Elever som är myndiga ger själv sitt samtycke vid testtillfället. 

Har du ingen e-legitimation?

Vänd dig till skolan där eleven går. Där får du en blankett.  Du kan också ladda ner pappersblanketten här. Använd knappen "Pappersblankett".
Fyll i blanketten och lämna in den till kommunens kundtjänst. Den skannas in och sparas i Edlevo tills eleven går ut gymnasiet.

Mer information

Du kan läsa mer om gymnasieskolans arbete mot alkohol- och drogmissbruk på Skellefteå kommuns webbsida (öppnas i ny flik).

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa