Lämna medgivande för frivilliga, slumpvisa drogtester i gymnasieskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här samtycker du som myndig elev eller vårdnadshavare att ditt barn, eller barn du är god man/förmyndare/ställföreträdare för, medverkar i de slumpvisa drogtester som genomförs på Baldergymnasiet, Anderstorpsgymnasiet och Naturbruksgymnasiet.


Drogtesterna genomförs för att aktivt, i ett förebyggande arbete, förhindra att droger förekommer bland elever.

För att skriva på och lämna in ett samtycke kan du använda denna e-tjänst.


Har du ingen e-legitimation?

Då kan du skriva ut en blankett, klicka på"Hämta blankett" och lämna in blanketten till gymnasieskolans expedition.


Mer information

Du kan läsa mer om gymnasieskolans arbete mot alkohol- och drogmissbruk i handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk

Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa