Lämna medgivande för vaccination gällande elev i kommunal grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du lämna medgivande till vaccination gällande ett barn som går i en kommunal skola i Skellefteå kommun. 

Inför varje vaccinationstillfälle ska du som vårdnadshavare, eller god man, skicka in ett medgivande. Du kan välja att tacka ja till vaccination (lämna medgivande) och att tacka nej till vaccination (ej lämna medgivande).

Om barnet har två vårdnadshavare ska en person skicka in ärende i tjänsten. Den andra personen får sedan ett automatiskt sms eller mejl med uppmaning att godkänna uppgifterna med sitt BankID.

  • I årskurs 2 får barnet en spruta med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • I årskurs 5 får barnet en spruta på höstterminen, och en spruta på vårterminen, med vaccination mot HPV. Tidigare erbjöds bara flickor vaccination mot HPV men numera erbjuds alla barn vaccinet. 
  • I årskurs 8 får barnet en spruta med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Skicka inte in för tidigt

Vänta med att skicka in ditt medgivande tills skolsköterskan på barnets skola informerat om att det är dags att lämna medgivande för vaccination.

Varför ska jag tacka ja till vaccin?

Vaccinationer skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador. De vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet är noggrant testade och kontrollerade. Det kostar ingenting att få vaccinationerna. 

1177 vårdguidens webbplats finns mer information om vaccinationer och svar på vanliga frågor. Kontakta skolsköterskan på barnets skola om du har frågor eller vill ha mer information.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavare eller god man kan lämna medgivande till vaccination
  • Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ärendet med e-legitimation, till exempel mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa