Lämna samtycke för lagring och publicering av foto och film - Kulturskolan

LÄS MER

Vi använder gärna bilder och film i våra kommunikationskanaler för att visa vad som händer i kulturskolan och berätta om våra verksamheter. För att använda bild och film där du/eller någon du är vårdnadshavare för är med i bild och/eller med namn, behöver vi samtycke av dig. Vid gemensam vårdnad behövs samtycke från samtliga vårdnadshavare.

  • Bilderna/filmerna kan komma att användas av Skellefteå kommun för att informera om kommunens uppdrag och verksamhet.
  • Bilderna kan komma att användas i exempelvis: Trycksaker, Powerpoint-presentationer, kommunens webbplats och sociala medier.
  • Bilderna/filmerna kommer inte att användas i kommersiellt syfte.
  • Bilderna/filmerna kan komma att delas med kommunens samarbetspartners, till exempel Länsstyrelsen Västerbotten. 

Ditt samtycke behövs för att kunna lagra personuppgifterna samt publicera personuppgifterna i digitala kanaler. Samtycket är giltigt tills vidare, eller tills dess att du tar tillbaka ditt samtycke. 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan. Den rättsliga grunden för behandling är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen. Du/Ni harenligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå. Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17 (observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar) eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet enligt artikel 20.

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, när du ger samtycke för ditt barn under 12 år, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning i dessa fall.
Om personen som samtycket avser är under 12 år eller har förordnats förvaltare krävs samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Är du över 12 år och inte har e-legitimation kan du gå vidare utan att logga in

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid samtycke för egna barn under 12 år)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter om era barn. Vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Är du över 12 år och inte har e-legitimation kan du gå vidare utan att logga in

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa