Ansöka om tillstånd för omhändertagande av eget slam (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om att få tömma din egen slamavskiljare och ta hand om slammet på egen hand. 

För att en avloppsanläggning ska fungera måste slamavskiljaren tömmas med jämna mellanrum. Kommunen sköter vanligtvis tömningen i enlighet med kommunens renhållningsordning. I den här e-blanketten kan du ansöka om att få omhänderta slam på egen hand. 

Mer information om slamtömning finns på Skellefteå kommuns webbplats (länk). 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa