Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)  

Du bifogar också ditt egenkontrollprogram direkt här i den digitala blanketten. Du kan ladda ner en mall från oss på Skellefteåkommun eller bifoga ditt eget dokument.
Länk till mallen:  Mall Egenkontrollprogram för tobaksfria nikotinprodukter.

Vi tar ut en anmälningsavgift för den här anmälan. Inga avgifter är förhandlingsbara. För detaljerad prislista ser vår hemsida: Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bifogat egenkontrollprogram
  • Betalkort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa