Lämna hälsouppgifter om elev i grundskolan (e-blankett)

LÄS MER

I denna e-tjänst lämnar du in hälsouppgifter om elever i grundskolan. Hälsouppgifterna lämnas in när skolsköterskan på skolan har efterfrågat det från er.

Hälsouppgifter om elev i förskoleklass eller årskurs 4 ska lämnas in av vårdnadshavare. Bara en vårdnadshavare behöver lämna in uppgifter. Ett e-postmeddelande med information om att hälsouppgifterna lämnats in skickas automatiskt till andra vårdnadshavaren. Inga uppgifter om barnet och eventuella hälsouppgifter skickas med i e-postmeddelandet.

Hälsouppgifter om elev i årskurs 7 kan lämnas in av både vårdnadshavare eller eleven själv. När du klickar på "Starta e-tjänsten" får du ett val att gå vidare som vårdnadshavare eller som elev.

 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support- och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation om du skickar in som vårdnadshavare

Fråga om inloggning


Om du är vårdnadshavare

Klicka på "Logga in och starta e-tjänsten". Vi hämtar då uppgifter om dina barn och om eventuell andra vårdnadshavare från Skatteverket.

Om du inte har e-legitimation kan ditt barns skolsköterska ge dig en pappersblankett.


Om du är elev

Klicka på "Starta e-tjänsten utan att logga in". 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa