Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om att utöka hämtningsintervallet för hushållsavfallet till en gång i kvartalet. 

Vanligtvis har hushåll i Skellefteå kommun ett grönt sopkärl för restavfall och ett brunt sopkärl för matavfall som töms varannan vecka. I den här tjänsten kan du ansöka om att utöka hämtningsintervallet för hushållsavfallet till en gång i kvartalet. 

För att din ansökan ska beviljas krävs att du sorterar ditt avfall, komposterar allt matavfall och att mängden avfall efter sortering inte är större än att det räcker med en hämtning per kvartal.

OBS! Du kan inte ha ett brunt sopkärl för matavfall om du har kvartalshämtning. Du behöver därför ta hand om matavfallet på den egna fastigheten., till exempel genom varmkompost. 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du behöver ditt abonnemangsnummet för att kunna ansöka. Numret står på senaste fakturan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa