Begäran om stöd med personlig assistans

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni som privat assistansanordnare begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra. 

Om det enbart gäller problem med att bemanna ärendet behöver ni som bolag ha gjort det ni kan för att lösa bemanningsbristen genom att t.ex.

  • återkalla eventuella semestrar
  • omfördela resurser
  • beordra övertidsarbete.

När måste ärendet skickas in?

För att kunna säkerställa assistansen med individen i fokus önskar vi så lång framförhållning som möjligt.  Vi ser påtagliga risker med kort bemanningstid och då kan en anmälan komma att göras till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kunden måste samtycka 

För att vi ska kunna ge rätt stöd måste kunden eller dennes god man/förvaltare ha

  1. informerats om att ni skickar in en ansökan
  2. samtyckt till att kommunen delvis eller till fullo övertar bemanningen 

Om detta inte finns så kommer kommunen att kontakta kunden och ta in samtycke.

Vilka underlag behövs för säkra insatsen till kunden?

  • Kundens utredning och beslut
  • Uppdaterad och aktuell genomförandeplan
  • Beslut och beskrivning av egenvård (om det finns)

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa