Ansöka om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk

LÄS MER

Om en elev vill ha undervisning i sitt modersmål kan de ansöka om detta. Vilka som har rätt till undervisning i modersmål framgår i skollagen:

Skollagen 10 kap.7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1.) språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2.) eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. De nationella minoritetsspråken är: Finska, Jiddisch, Meänkieli, Romani chib och Samiska.

Skolkontoret beslutar om vilken skola modersmålsundervisningen ska genomföras på.
Vid varje ny ansökan kartlägger modersmålsläraren elevens grundläggande kunskaper i språket för att veta att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen som sker till största delen på modersmålet.

Vårdnadshavarna ansvarar för transport till och från undervisningslokalen.

Läs mer om modersmål och minoritetsspråk på Skellefteå kommuns hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven har skolplacering i Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa