Lämna Skellefteåförslag

LÄS MER

Har du en idé om hur Skellefteå kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Skellefteåförslag till kommunen. Det ger dig en möjlighet att påverka det du tycker är viktigt.

Ett Skellefteåförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill förändra i kommunen. Det kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om som till exempel samhällsplanering, trafikfrågor, skolfrågor och äldreomsorg. 

Alla kan vara delaktiga och engagera sig

Alla som har en idé kan lämna in ett Skellefteåförslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.  Genom att lämna in ett förslag hjälper du våra politiker och tjänstepersoner att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.

Ditt förslag ska:

  • innehålla en idé
  • ha en rubrik
  • vara tydligt beskrivet
  • innehålla vad du vill ska hända eller förändras och varför

Kom i håg att varje förslag bara ska innehålla en idé. 

Du kan skicka med dokument och fotografier med ditt förslag.

Inkomna förslag kan publiceras på Skellefteå kommuns webbplats. Om du vill vara anonym kan du kryssa för det valet i en ruta så döljs ditt namn.

Läs mer om Skellefteåförslag.

Har du en felanmälan, synpunkt eller klagomål?

Trasiga lyktstolpar, klagomål på överfyllda soptunnor och liknande är inte ett Skellefteåförslag. Gör felanmälan här (skelleftea.se).

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på någon av kommunens verksamheter. Skicka in synpunkter och klagomål (skelleftea.se).

Var med och påverka du också!

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa