Anslut till kommunalt vatten och spillvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst kan användas både som medborgare eller medarbetare på Skellefteå kommun. Om du ansöker i rollen som medarbetare loggar du först in med ditt personalkonto innan du startar e-tjänsten, kostnaden dras från angivet konto.

Ansöker du som medborgare faktureras kostnaden till angiven fakturaadress. Startar du e-tjänsten utan att va inloggad som medarbetare, så kommer du in som privatperson.

Du kan ansöka om att ansluta byggvatten, en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för att skicka iväg en förfrågan till kommunen om du vill veta om en byggnad kan anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Spillvatten är det som många kallar för avloppsvatten.

Kostnad

Vi fakturerar inte förrän vi har utrett om byggnaden ligger inom kommunens verksamhetsområde och du väljer att gå vidare med din ansökan.

Om du ansöker som privatperson eller företag så faktureras du kostnaden.
Om du ansöker som medarbetare på Skellefteå kommun så drar vi kostnaden från angivet internkonto.

Tryck på länkarna för att se kostnadsexempel:

Byggnaden ska ligga inom kommunens verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett geografiskt område där det är möjligt att ansluta en byggnad till kommunens vatten- och spillvattensystem.

När du har skickat in ditt ärende granskar vi ansökan för att se om byggnaden uppfyller kriterierna. Därefter börjar vi handlägga ärendet. Du får en avisering via e-post eller sms när du har fått ett meddelande från en handläggare och ska logga in.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller anställd på Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa