Skicka in närvarorapport från sammanträde till Lönecenter

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du skicka in en närvarorapport från ett sammanträde till Lönecenter.

När du använder e-tjänsten får du berätta vilken nämnd/stiftelse/bolag det gäller, och när sammanträdet ägde rum. Därefter kan du bifoga närvarorapporten som fil.  Observera att dokumentet måste vara i PDF-format. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa