Börja din valideringsresa här

LÄS MER

Har du arbetslivserfarenhet, men saknar formell utbildning inom ditt yrke? 

En validering kan ge en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Genom validering kan din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning.

Den här tjänsten är en  inledande kartläggning. Efter du har gått igenom den, kan det sedan bli aktuellt med en validering av dina kunskaper.
Validering innebär i korthet att du visar vilka praktiska och teoretiska kunskaper du har inom ett ämne oberoende av hur du inhämtat kunskaperna.

Beroende på dina svar här i tjänsten får du följdfrågor och det kan därför ta olika lång tid att använda den här tjänsten.

Om den inledande kartläggningen i den här tjänsten leder till en ansökan, behöver du ladda upp dina betyg och intyg på arbetslivserfarenhet. Ha de därför gärna till hands.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Skellefteå kommun
0910375000
skelleftea.se/vux

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eventuellt betyg och intyg av arbetslivserfarenhet att ladda upp

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med personuppgifter utifrån folkbokföring.  

Dessutom kan du spara ditt ärende och fortsätter vid ett senare tillfälle.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa