Ansökan om produktionsbidrag för kulturföreningar (e-blankett)

LÄS MER

Om produktionsbidraget

Produktionsbidraget riktar sig till kulturföreningar som vill genomföra särskilda arrangemang och aktiviteter där de egna medlemmarna utmanar sig och skapar själva, i likhet med kulturnämndens arbetsstipendium för kulturarbetare.

Sammanlagt handlar det om en summa på 20 000 kronor per ansökningstillfälle.

Produktionsbidraget är avsett att täcka en del av kostnaden för planerad produktion inom någon av konstformerna litteratur, musik, konst, teater, dans, film, fotokonst, konsthantverk eller annat kulturellt område.

Bidraget är en nyhet som testas under 2023 och 2024, efter beslut i kulturnämnden. Efter det genomförs en utvärdering.

Föreningen/föreningarna som beviljas bidraget ska vara registrerade i Skellefteå kommuns föreningsregister. Bidraget betalas ut via systemet Interbook Go.

Skellefteå kommun kan publicera uppgifter om föreningar som beviljats produktionsbidraget.

Vad kan man söka produktionsbidrag för?

  • Föreningens konstnärliga utveckling och kompetenshöjande insatser av tillfällig art, till exempel för föreningen nyskapande produktion.
  • Produktionen ska genomföras inom en sexmånadersperiod från beviljande av bidraget.
  • Produktionsbidragets genomförande ska ske för en offentlig publik inom Skellefteå kommun.  
  • Bidraget kan inte sökas i efterskott.  
  • Produktionsbidraget ges inte om projektet/aktiviteten är fullt finansierad från annat håll.  
  • Produktionsbidraget ges inte till träningstid om den inte är kopplad till aktuell produktion.

 

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa