Vårdnadshavare/God mans samtycke till anställning av minderårig

LÄS MER

En person som fyllt 16 år får, på egen hand ingå anställningsavtal . Är personen inte myndig krävs dock att en vårdnadshavare har samtyckt till det.

Det här är en e-blankett 

Den här tjänsten fungerar som en digital blankett. Det innebär att ditt ärende skickas direkt till berörd verksamhet, och att du får återkoppling exempelvis via mejl, telefon eller post. Du kan inte följa ärendet i funktionen Mina sidor. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa