Skadeståndsanmälan kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du drabbats av en översvämning på fastigheten som du eller företaget äger? 
Använd den här e-tjänsten för att berätta om skadan och begär ersättning.

Hur vi handlägger ärenden

När du skickar in ditt ärende kommer Skellefteå kommun genomföra en utredning för att fastställa ansvar för skadan. 
Om det är Skellefteå kommun som är ansvariga kommer du senare att få möjlighet att redovisa alla kostnader som du har fått på grund av skadan. Vi skriver sedan en överenskommelse kring ersättningen du får.

Vilka kan använda e-tjänsten?

Du måste vara ägare av fastigheten för att begära ersättning. Om e-tjänsten fylls i av annan person ska fullmakt bifogas. 

Du företräder ett företag som ansöker om ersättning för en fastighet som företaget äger. Sökande ska vara behörig firmatecknare. 

Om du hyr fastigheten eller bor i en bostadsrättsförening måste du anmäla skadan till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. De kan i sin tur begär skadestånd från Skellefteå kommun.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende via funktionen Mina sidor om du har valt att logga in med e-legitimation.

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende om du har valt att logga in med e-legitimation. Då kan du återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du är fastighetsägare eller har fullmakt eller är företagets kontaktperson

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa