Riskbedömning föreningar Covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla föreningar som vill använda Skellefteå kommuns anläggningar till aktiviteter mellan maj-december 2020 ska skicka in en rapport i den här e-tjänsten. Rapporten innehåller en riskbedömningen som hjälper kommunen att avgöra om föreningen vidtar tillräckliga åtgärder med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och gällande förbud mot större folksamlingar än 50 personer.

Syftet med restriktionerna är att minska spridningen av sjukdomen Covid-19.

När ska rapporten skickas in?

Rapporten ska skickas in senast klockan 12.00 minst tre arbetsdagar innan första aktivitet i en kommunal anläggning. Kultur- och fritidskontoret beslutar sedan om föreningen får hyra en kommunal anläggning för att genomföra sin planerade aktivitet.

Det räcker att föreningen skickar in en rapport för hela säsongen om förutsättningarna inte förändras och samma åtgärder vidtas vid varje enskild aktivitet (t.ex. match, träning, tävling, sammankomst etc.)

Som arrangör av en aktivitet måste ni vara särskilt försiktiga om aktiviteten ska genomföras inomhus, om det finns risk för nära kontakt mellan deltagare samt om personer som ingår i riskgrupp eller som har samhällsviktigt yrke ska delta.

Vilka regler gäller för träningsmatcher och idrottsevenemang?

Skellefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens råd och har därför beslutat att:

  • Stänga samtliga omklädningsrum på kommunens idrottsanläggningar och uppmana deltagare att byta om hemma.
  • Tillåta träningsmatcher och mindre idrottsarrangemang för barn och unga där antalet personer på och omkring planen/ytan begränsas till max 50 personer. Det här innebär att barn och ungdomar till och med 18 år (födda 2002 och senare) får spela matcher, matcher, tävlingar och cuper om arrangören gör en riskbedömning och tar hänsyn till de råd och förbud som gäller.

I dagsläget är tävlings- och träningsmatcher för vuxna inte tillåtet i någon form.

Viktigt vid alla arrangemang

För att bromsa smittspridningen är följande viktigt vid alla arrangemang:

  • bara friska och symtomfria personer får delta i aktiviteter
  • det måste finnas goda möjligheter att tvätta händerna
  • undvika trängsel mellan människor.

Information från Folkhälsomyndigheten

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer innan föreningen arrangerar en träning, match, cup, sammankomst, tävling eller liknande:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för matcher och tävlingar för barn- och ungdomar.
Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid -19
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer
Folkhälsomyndighetens guide för riskbedömningsverktyget

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidskontoret
bokning.kulturochfritidskontoret@skelleftea.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • Frågorna ska besvaras av föreningens ordförande eller bokningsansvarige
  • Ärendet ska signeras med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa