Omsorg på obekväm arbetstid på förskolan eller fritids - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan få omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid om alla vårdnadshavarens arbetstider är varierande och innefattar även:

  • vardagar från klockan 19.00 till 06.00
  • lördagar, söndagar och helgdagar.

För att ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid ska behovet vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Du ska ha prövat andra möjligheter att tillgodose ditt barns behov av omsorg innan du ansöker om omsorg på obekväm arbetstid, till exempel kontrollerat möjligheterna att få ditt arbetsschema ändrat till vardagar och dagtid istället för kvällar, nätter och helger.

Barnets schema för vistelsen i OB-verksamheten ska motsvara din arbetstid, inklusive restid till och från arbetet samt den tid (cirka 8 timmar) du behöver sova efter nattarbete.
För att vi ska kunna garantera omsorgstiden behöver du lämna  barnets schema senast 14 dagar innan det ska gälla.

Alla vårdnadshavare behöver regelbundet lämna in ett aktuellt arbetsschema.

Du kan ansöka  för dig själv eller för alla vårdnadshavare samtidigt. I så fall behöver du kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavare. Det är personnummer, mejladress och telefonnummer.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via funktionen Mina sidor. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kontakt@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Alla vårdnadshavare behöver arbeta på obekväm arbetstid
  • Arbetsschema
  • Anställningsbevis om du inte jobbar för Skellefteå kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa