Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst är ersatt av nya versioner. Tjänsten finns kvar eftersom vi fortfarande handlägger redan inskickade ärenden.

Följ dessa länkar för att starta nya ansökningar.

Bygglov

https://sjalvservice.skelleftea.se/Bygglovansokan 

Marklov

https://sjalvservice.skelleftea.se/marklovsansokan

Rivningslov

https://sjalvservice.skelleftea.se/rivningslovansokan

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för support och lokaler

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa