Lämna in reseräkning som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du som förtroendevald i Skellefteå kommuns nämnder och bolagsstyrelser har rest i ditt uppdrag har du rätt till ersättning. För att få ersättning ska du lämna in en reseräkning.

I e-tjänsten anger du dina uppgifter och information om resan samt eventuella utlägg. Du ska även ange vem som ska attestera reseräkningen. Det är som regel endast ordförande och vice ordförande som har rätt att attestera din reseräkning, om inget annat gäller i din nämnd eller bolagsstyrelse.

När du skickar in din reseräkning kommer den att skickas för digital attest till den du har angett. När reseräkningen är attesterad skickas den automatiskt in till Lönecenter. 
 

Om du behöver skicka in kvitton:

Om du söker ersättning för egna utlägg ska kvitton lämnas in med reseräkningen. Kvitton kan bifogas i e-tjänsten som bilder eller filer, om du har papperskvitton kan dessa fotas och bifogas som bilder.
 

Du ska lämna in reseräkningen så snart som möjligt efter din resa. Din reseräkning ska vara inkommen till Lönecenter senast den tionde varje månad för att utbetalas på nästkommande månads utbetalning.
 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
0910 - 73 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • För- och efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer till den som ska attestera reseräkningen.
  • Gällande kvitton: Om du söker ersättning för egna utlägg kan kvitton bifogas i e-tjänsten. Du kan både bifoga filer och foton av kvitton.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa